Proje Yönetimi

Proje yönetimi bir projedeki bütün unsurları birbirine bağlar. Bütçe içinde, zamanında teslim ve %100 teknik kalite unsurlarının gerçekleştirilmesi için, projenin her açısının birbirini tamamlaması gerekir. Proje yöneticilerimiz teknik donanım ve finansal deneyimleri bir arada harmanlayarak yaratıcı, pratik çözümler üretir. Her aşamada müşteri onayı alarak, sistematik bir şekilde, mühendislikten satın almaya inşaatın tamamlanması için gerekli tüm safhaları yönetiyoruz.

Hizmetlerimize ek olarak ihale dosyası hazırlama, değerlendirme, karşılaştırma ve sonuçlandırma işini de üstleniyoruz.